Serverhousing

Poskytujeme sluĹľby v oblasti server housing

Serverhousing – Váš server  umiestnený  v našom datacentre.

Máte  vysokorýchlostné pripojenie do internetu.

Už žiaden  hluk servera u Vás.

Váš server má zálohovaný zdroj el. energie.

Váš server  je chránený pred  prístupom nepovolanej  osoby.

Server housing
Model: 1U miesto v racku, 100Mbit, 2xIP, Neobmedzený traffic -bez Energie 29€/mes.
290€/rok
Extra 1U: 20€/mes.
1kwh energia: 0,18€
Extra 1U: 20€/mes.
Extra IP: 2€/mes.
Extra port: 5€/mes.

Vlastnosti serverhousingu

  • 1 U rack
  • Ĺ Ă­rka 19“
  • VysokorĂ˝chlostnĂ˝ prĂ­stup
  • RedundantnĂ˝ chladiaci systĂ©m
  • 2 IP adresa, vrátane reverznĂ©ho záznamu
  • MoĹľnosĹĄ dodatoÄŤnĂ˝ch IP adries
  • Minimálne zmluvne obdobie: 3 mesiace
  • OdstĂşpenie od zmluvy 30 dnĂ­
  • Platba mesiac vopred