icon1

Serverhousing

Zapojte vaŇ°e servery do internetu na vysokokapacitn√Ĺch link√°ch, bez nezmyseln√Ĺch podmienok a poplatkami. Pozrite si tieŇĺ aktu√°lnu akciu ServerHousing bez obmedzen√≠.

icon1

Rackhousing

Ide o pren√°jom priestoru pre vaŇ°e zariadenia ako napr√≠klad server, router, switche. Ide√°lne rieŇ°enie pre firmy, pre zn√≠Ňĺenie prev√°dzkov√Ĺch n√°kladov.

icon1

Virtu√°lny cloud

Spońĺahliv√© a dostupn√© cloudov√© servery ide√°lne pre n√°rońćn√© firemn√© aplik√°cie, e-shopy, port√°ly ńći VPN.